Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Projekty

Ruská Poruba – DOM SMÚTKU

Názov projektu: Ruská Poruba – DOM SMÚTKU

Cieľ a popis projektu: Cieľom predkladaného projektu je doplnenie základnej infraštruktúry obce Ruská Poruba výstavbou domu smútku, vrátane úpravy jeho okolia, za účelom zabezpečiť dôstojné  priestory – pre uloženie zosnulých a na vykonávanie obradov poslednej rozlúčky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Kód Výzvy: 22/PRV/2017
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Ruská Poruba
Sídlo:  094 08 Ruská Poruba 93
Miesto realizácie projektu: Obec Ruská Poruba

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 104 432, 04 EUR
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 104 432, 04 EUR

http://www.mpsr.sk/,
http://www.apa.sk/

Voľba jazyka

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Matričný úrad

Pondelok: Nestránkový deň
Utorok: 07:30 - 13:30
Streda: 10.30 - 16.30
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

NATURPACK